powrót
1.słuchać  2.szukać  3.zaufać  4.wybaczyć  5.konfrontować  6.decydować
1. słuchać
 
    Rekolekcje wirtualne
   

 „ Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” /Łk 11, 28/

     
 MODLITWA NA DOBRY POCZĄTEK 
 
 
 

Psalm 23  (wersety 1 – 6 ) Dobry Pasterz

PAN moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
prowadzi mnie nad wody, bym odpoczął,
Ożywia mnie na nowo,
prowadzi mnie po właściwych ścieżkach
ze względu na swoje imię.
Choćbym kroczył ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną!
Twój kij pasterski i laska
Czynią mnie bezpiecznym.

Zastawiasz przede mną stół
Wobec mych przeciwników.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a mój kielich jest napełniony.
Dobroć i łaska niech idą za mną
przez wszystkie dni mego życia,
abym zamieszkał w domu PANA
po najdłuższe czasy.

 
 
O KÓROLOWEJ, KTÓRA ZAWIERZA SWÓJ LĘK BOGU!

 O Żydówce Esterze będącej Królową Persów

MODLITWA NA DOBRY
POCZĄTEK

Psalm 23
 

Psalm 23 wydaje się napisany przez kogoś, kto uzyskał spokojne, mądre spojrzenie na
przeszłość. Zwykle nasze kryzysy wiary i problemy życiowe wynikają z wycinkowego,
„krótkiego” spojrzenia.  Psalmista ukazuje nam prawdziwą i dającą pokój relację do Boga,
a słowa tego psalmu zapowiadają obraz Dobrego Pasterza z Ewangelii.

Pan moim Pasterzem, jest wyznaniem: PAN (= JAHWE) – nie kto inny – jest moim
Pasterzem. On mnie prowadzi, a ja daję się prowadzić. Słowa te są także wyrazem zaufania
Bogu, że on prowadzi i daje łaskę. Zielone pastwiska i woda są znakami obfitości. Stwierdzenie:
ożywia mnie na nowo domyślnie wskazuje, że w naszym trudzie Bóg daje nam swe
orzeźwienie.

Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach – chcemy i lubimy chodzić własnymi ścieżkami!
Czasami to chodzenie – poprzez grzech – prowadzi  nas do oddalenia się od Boga
(przykładem są Adam i Ewa). Z perspektywy czasu widać, czy droga po której kroczymy jest
dobra czy nie. W momencie wyboru przeżywamy liczne rozterki, pragnienia i lęki. Po jakimś
czasie wszystko to ucisza się w nas i pozostaje w nas „owoc”, po którym można ocenić
wartość przebytej drogi.

Kroczenie ciemną doliną jest doświadczeniem trudnym. W życiu nie ma prostych i łatwych
dróg. Przychodzą ciężkie doświadczenia, ale z czasem ich groza traci moc, ważne jest to, co
pozostaje. Można jednak traktować życie jako ciąg zdarzeń losowych, lub jako rozgrywkę
dokonującą się pomiędzy ludźmi i wówczas nie dostrzeże się obecności Boga, działającego
w naszym życiu. Istnieje też skomplikowana wewnętrzna rozgrywka pomiędzy naszymi
pragnieniami i oczekiwaniami, a tym co naprawdę w życiu otrzymujemy. Oto doliny ciemne
które musimy przejść, a swoje przeżycia należy zobaczyć z perspektywy wewnętrznej
rozmowy z Bogiem i naszej własnej historii.

Twój kij pasterski i laska, czynią mnie bezpiecznym. W czasach psalmisty kij i laska były
zwykłymi narzędziami pracy pasterzy. Służyły bowiem do obrony owiec, ale także do
utrzymania dyscypliny. Krzywka na końcu laski pozwalała uchwycić owcę za głowę i wyciągnąć
ją z niebezpiecznego miejsca. Kij i laska są więc symbolem opieki i troski o owce.
Bóg podobnie jak pasterz napomina, karci oraz stara się chronić nas od niebezpieczeństw.

Dobroć i łaska niech idą za mnąZ jednej strony słowa te mówią nam o błogosławieństwie
Boga, z drugiej zaś trzeba je podjąć jako zadanie i nieść ludziom, stając się ich sługą, tak jak
uczynił to Chrystus. Człowiek niejako mocą samej łaski obficie otrzymanej staje się jej sługą.

Jezus mówił o „Dobrym Pasterzu”:

„... woła je [owce] po imieniu i wyprowadza. Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za nim, gdyż rozpoznają jego głos. [...] Ja jestem dobrym pasterzem. Znam swoje owce i one Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec i jak Ja znam Ojca. Poświęcam też swoje życie za owce. Posiadam także inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem” (J 10, 3n. 14-16) . 

W spojrzeniu Boga...

Pan moim pasterzem – Czy potrzebuję pasterza? Jeśli tak, to kto jest moim pasterzem?
Gdzie szukam mojego pasterza?

Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach – Po jakich ścieżkach dzisiaj kroczę?
Czy umiem ocenić wartość drogi, na której jestem? Czy chcę by to Pan prowadził mnie
po ścieżkach mojego życia? Czy umiem oddać moje życie w ręce Pana?

Kroczenie ciemną doliną – Co w moim życiu jest ciemną doliną? Dlaczego znalazłem się
w tej ciemnej dolinie? Czy chcę wyjść na drogę pełną światła? Co mnie trzyma w ciemnych
dolinach mego życia? 

Twój kij pasterski i laska, czynią mnie bezpiecznym – W kim lub w czym poszukuję
bezpieczeństwa? Czy umiem poddać się wymaganiom stawianym mi przez Pana?
Czy umiem wysłuchać i przyjąć napomnienia? Przed kim lub przed czym powinienem szukać
u Pana opieki i pomocy?

   
Dobroć i łaska niech idą za mną – Czy wierz, że dobroć i łaska Pana są ze mną?
Czy chcę i umiem prosić Pana, by towarzyszył mi swoją łaską? Czy wiem, o jaką łaskę
powinienem prosić Boga?
  

AKT PODDANIA SIĘ WOLI BOŻEJ

Boże mój, nie wiem co mnie dziś spotka.
Wiem jednak, że nic mi się nie stanie,
czego byś Ty nie przewidział
i co nie byłoby od wieków zamierzone
dla mojego większego dobra.
To mi wystarcza.
UwielbiamTwoje święte zamiary;
powierzam się całym sercem Twojej miłości,
składam Ci w ofierze całe moje jestestwo
i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa,
mego Boskiego Zbawiciela.
Proszę Cię, w Jego Imię
i przez nieskończone Jego zasługi
o cierpliwośćw moich utrapieniach
i o doskonałe poddanie się Twej woli,
aby wszystko cokolwiek zechcesz
albo dopuścisz na mnie,
przyczyniło się do Twojej większej chwały
i do mojego uświęcenia.
Amen.

   
 
© Copyright Paulistki 2006-2011